برای ورود به گروه  ختم صلوات و قرآن با آیدی زیر در تماس باشید.