سلام گروهی که پیش روی شماست تنها مربوط به طلاب خواهر وبرادر هست لطفا غیر از این وارد نشوید

برای ورود اگه طلبه خواهر یا برادر هستین وارد شوید👇